Welcome to Online pustakmarket!


Image
देशीवाद : समाज आणि साहित्य
Author : रावसाहेब कसबे
Publisher लोकवाङ्मय गृह
Price : 600 RS 10% off
Discount Price : 540 RS
Image
बलुतं
Author : दया पवार
Publisher ग्रंथाली
Price : 125 RS 20% off
Discount Price : 100 RS
Image
मानव आणि धर्मचिंतन
Author : रावसाहेब कसबे
Publisher सुगावा प्रकाशन
Price : 450 RS 11% off
Discount Price : 400 RS
Image
पुरोगामी
Author : राकेश वानखेडे
Publisher लोकवाड्मय गृह
Price : 400 RS 10% off
Discount Price : 360 RS
Image
गांधी :पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा
Author : रावसाहेब कसबे
Publisher लोकवाङ्मय गृह
Price : 1000 RS 10% off
Discount Price : 900 RS
Image
अस्वस्थ शतकातील माणगाव परिषद
Author : उत्तम कांबळे
Publisher लोकवाङ्मय गृह
Price : 350 RS 10% off
Discount Price : 315 RS
Image
वोल्गा ते गंगा
Author : राहुल सांकृत्यायन
Publisher लोकवाड्मय गृह
Price : 150 RS 50% off
Discount Price : 75 RS
Image
फॅसिझम संघपरिवाराचा
Author : श्री. अ. द. पुराणिक
Publisher सुगावा प्रकाशन
Price :30 RS

Image
वादळाचे शिलेदार
Author : प्रा.गंगाधर अहिरे
Publisher परिवर्त परिवार, २०२०, Pages : २३२
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
प्रोपगंडा
Author : रवि आमले
Publisher मनोविकास प्रकाशन, २०२०, pages : 380
Price : 400 RS 10% off
Discount Price : 360 RS
Image
छत्रपती शिवाजी महाराज
Author : कृष्णराव अर्जुन केळूसकर
Publisher सरस्वती पब्लिशिंग कंपनी प्रा.लि. (२०१५), पाने – ५२२
Price : 410 RS 10% off
Discount Price : 369 RS
Image
अस्वस्थ शतकातील माणगाव परिषद
Author : उत्तम कांबळे
Publisher लोकवाङ्मय गृह, २०२०, पाने- २४२
Price : 350 RS 10% off
Discount Price : 315 RS
Image
आज-कालचे प्रश्न
Author : उत्तम कांबळे
Publisher लोकवाङ्मय गृह, २०२०, पाने- 196
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
गांधी का मरत नाही
Author : चंद्रकात वानखडे
Publisher मनोविकास प्रकाशन, २०२०, pages : १६६
Price : 180 RS 11% off
Discount Price : 160 RS
Image
गुजरात फाईल्स
Author : लेखक : राणा अय्यूब, अनुवाद : डॉ. दीपक बोरगावे
Publisher सनय प्रकाशन,२०१९,Pages : 200
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
गुजरात फाइल्स : लीपापोती का परदाफाश
Author : राना अय्यूब
Publisher गुलमोहर किताब, 2019, पाने-208
Price : 295 RS 10% off
Discount Price : 265 RS
Image
I Am A Troll
Author : लेखिका : स्वाती चातीर्वेदी, अनुवाद : मुग्धा कर्णिक
Publisher मधुश्री पब्लिकेशन, २०१७, pages : 146
Price : 250 RS 10% off
Discount Price : 225 RS
Image
शिवगंध
Author : डॉ.अमोल रामसिंग कोल्हे, शब्दांकन : डॉ. नितीन आरेकर
Publisher डिंपल पब्लिकेशन, २०२०, pages: 228
Price : 300 RS 10% off
Discount Price : 270 RS
Image
हिकमत
Author : सुवर्णा पवार (खंडागळे)
Publisher यशोदीप पब्लिकेशन्स
Price : 200 RS 10% off
Discount Price : 180 RS

Top E-books

Image
अंधारातून उजेडाकडे
Author : रामचंद्र जाधव
Publisher सनय प्रकाशन
Free

Image
युद्धशाळा
Author : मनोहर नाईक
Publisher संवेदना प्रकाशन
Price : 75 Rs 27% off
Discount Price : 55 RS
Image
मूल्यजागर
Author : डॉ. मनोहर नाईक
Publisher संवेदना प्रकाशन
Price : 150 Rs 30% off
Discount Price : 105 RS
Image
कॉम्रेड अण्णा भाऊ साठे
Author : उत्तम कांबळे
Publisher सनय प्रकाशन, 2020, पाने-२४
Free

Image
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
Author : डॉ. विजय खरे
Publisher सुगावा प्रकाशन,(2010), पाने – २०१
Price : 250 Rs 40% off
Discount Price : 150 RS
Image
झोत
Author : डॉ. रावसाहेब कसबे
Publisher सुगावा प्रकाशन,(2016), पाने – १२४
Price : 100 Rs 40% off
Discount Price : 60 RS
Image
संत परंपरा आणि कृषिसंस्कृती
Author : प्रा. वामन जाधव
Publisher हर्मिस प्रकाशन, (2017), पाने – १०४
Free

Image
आंबेडकरवादापुढील नवी आव्हाने
Author : मिलिंद कसबे
Publisher सनय प्रकाशन, (2018), पाने – १२८
Price : 120 Rs 40% off
Discount Price : 72 RS
Image
मार्क्स-आंबेडकर समन्वयी परिप्रेक्ष्यातून शिक्षण आणि रोजगार
Author : डॉ. संजय पंढरीनाथ गायकवाड
Publisher शब्दसंग प्रकाशन, (२०१९) पाने - ८८
Price : 120 Rs 40% off
Discount Price : 72 RS
Image
हिकमत
Author : सुवर्णा पवार (खंडागळे)
Publisher यशोदीप पब्लिकेशन्स
Price : 200 Rs 40% off
Discount Price : 120 RS
Image
शेलारवाड्याची बिल्डिंग
Author : समीर रामदास
Publisher अक्षरमुद्रा प्रकाशन
Price : 60 Rs 40% off
Discount Price : 36 RS
Image
स्वप्नपूर्ती
Author : समीर रामदास
Publisher अक्षर मुद्रा प्रकाशन, २००६, पाने-४०
Price : 40 Rs 38% off
Discount Price : 25 RS
Image
नाते
Author : सौ. वर्षा जयवंत भावे
Publisher Pustakmarket.com Publication
Price : 60 Rs 17% off
Discount Price : 50 RS
Image
जयहिंद – महादेव तथा तात्यासाहेब रखमाजी गुंजाळ यांचे आत्मकथन
Author : संपादन व शब्दांकन : डॉ. मिलिंद कसबे | श्री. विठ्ठल आर. औटी
Publisher सनय प्रकाशन(२०१८), पाने – १२०
Free

Image
दलित राजकारण आणि दलित साहित्य
Author : उत्तम कांबळे
Publisher सनय प्रकाशन
Price : 40 Rs 38% off
Discount Price : 25 RS
Image
स्नेहबंध
Author : सुभाष सोनवणे; संपादक : सुनील गोसावी
Publisher शब्धगंध प्रकाशन
Freeबुद्धस्तोत्र
Image
Author : डॉ. आ. ह. साळुंखे
Publisher : लोकायत प्रकाशन(२०१९), पाने – ४८
Price : 50 RS 10% off
Discount Price : 45 Rs
Detail View
बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म का स्वीकारला ? (डॉ. आ. ह. साळुंखे यांचे व्याख्यान)
Image
Author : संपादक : मनीषा जाधव
Publisher : लोकायत प्रकाशन(२०१९), पाने – ३२
Price : 40 RS 10% off
Discount Price : 36 Rs
Detail View
समतेचे घोषकर आंबेडकर
Image
Author : वसंत मून
Publisher : नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया(२०१३), पाने – १०२
Price : 35 RS 9% off
Discount Price : 32 Rs
Detail View
प्रतिक्रांतीच्या समर्थनाचे तत्वज्ञान कृष्ण आणि त्याची गीता
Image
Author : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भाषांतर : म. य. ऊर्फ बाबा दळवी
Publisher : सुगावा प्रकाशन(-), पाने – २८
Price : 25 RS 8% off
Discount Price : 23 Rs
Detail View
जुन्नर तालुका : स्थानिक इतिहासलेखन
Image
Author : प्रा. उत्तम आप्पासाहेब पठारे, डॉ. लहू कचरु गायकवाड, डॉ. श्रीकांत मारूती फुलसुंदर
Publisher : सनय प्रकाशन(2014),पाने - 105
Price : 60 RS 10% off
Discount Price : 54 Rs
Detail View
अक्षरसोपान
Image
Author : डॉ. माधुरी जोशी
Publisher : संवेदना प्रकाशन(२०२०), पाने – ६४
Price : 80 RS 10% off
Discount Price : 72 Rs
Detail View
बहुजनांच्या सत्तांतराचा संघर्ष
Image
Author : पुरुषोत्तम खेडेकर
Publisher : जिजाई प्रकाशन(२००७), पाने – ४०
Price : 20 RS 10% off
Discount Price : 18 Rs
Detail View
महानिर्वाणतंत्र: स्त्रीशूद्रांचे स्वातंत्र्यही, त्यांची गुलामीही
Image
Author : डॉ. आ. ह. साळुंखे
Publisher : लोकायत प्रकाशन(२०२०), पाने – ६४
Price : 70 RS 10% off
Discount Price : 63 Rs
Detail View

View More...

तमासगीर माणसं
Image
तमासगीर माणसं
Author : के. जी. भालेराव
Publisher पुस्तक मार्केट डॉटकॉम(२०२१), पाने – १११
Free

ह्या ग्लोबल युगात
Image
ह्या ग्लोबल युगात
Author : दशरथ झनकर
Publisher ठसा प्रकाशन गृह,(2020), पाने - ८३
Price : 100 RS 30% off
Discount Price : 70 RS
स्नेहबंध
Image
स्नेहबंध
Author : सुभाष सोनवणे; संपादक : सुनील गोसावी
Publisher शब्धगंध प्रकाशन
Free

दलित राजकारण आणि दलित साहित्य
Image
दलित राजकारण आणि दलित साहित्य
Author : उत्तम कांबळे
Publisher सनय प्रकाशन
Price : 40 RS 38% off
Discount Price : 25 RS
Demo for testing
Image
Demo for testing
Author : qqqqq
Publisher QQQQ
Free

new32
Image
new32
Author : demo
Publisher demo
Free

testauthebook
Image
testauthebook
Author : authtest
Publisher authtest
Free

new teste book
Image
new teste book
Author : test ebook
Publisher test ebook
Free


View More...
Java
Image
Educational Resource Purpose
Speciality : Devloper
Dr.Raosaheb Kasbe
Image
Speakers
Speciality : Ideologist
Sajag Media Group
Image
Other
Speciality : Promotion & Marketing
Uttam Kamble
Image
Educational Resource Purpose
Speciality : लेखक व वक्ते
Achut Godbole
Image
Speakers
Speciality : Writer & Speaker
प्रा .इं
Image
Speakers
Speciality : लेखक व वक्ते
प्रा .हर
Image
Speakers
Speciality : लेखक व वक्ते
Dr.Vijay Khare
Image
Educational Resource Purpose
Speciality : Writer & Speaker

View More...

from Jahid Momin
आपण भाग घेण्यापूर्वी मी आपल्याबरोबर घालवलेले सर्व क्षण माझ्या अंत: करणात एम्बेड केलेले मी माझे स्वतःचे लहान ग्रंथालय तयार करीत आहे. मी जेव्हा जेव्हा इच्छितो तेव्हा मला ते उघडेन, क्षण निवडा आणि ते पहा, माझी लहान लायब्ररी एक वचन म्हणून कार्य करते, मी कधीही तुला विसरणार नाही.
2020-10-13 10:21:35


from Sameer Bhavar
Best Side to Read Books online.
2020-10-13 07:34:14


from Pratik Khose
अप्रतिम वेबसाइट.
2020-10-13 07:35:23


from प्रदीप भोर
अतिउत्तम
2020-10-13 10:36:59


from Pradip Bhor
Demo
2020-10-14 07:58:03


from CdEHeYboFv
KzTNCJvWdPeGRgI
2020-10-15 16:39:44


from PesgBybFRK
CwBeudSrTbglQfi
2020-10-15 16:39:46


from Theodore Paz
ATT: pustakmarket.com / Pustakmarket SITE SERVICES This notice RUNS OUT ON: Oct 19, 2020 We have not gotten a payment from you. We have actually attempted to contact you however were not able to contact you. Kindly See: https://bit.ly/31nrOor . For info and also to process a optional settlement for services. 10192020124306.
2020-10-19 18:43:17


from Dr. Kailas Sonawane.
very nice and friendly useful website.
2020-11-17 07:53:06


from Williams Wenz
Your domain name: pustakmarket.com Pustakmarket This announcement RUNS OUT ON: Nov 19, 2020! We have actually not received a payment from you. We have actually attempted to call you but were not able to reach you. Please Check Out: https://bit.ly/32Y0spR For info and also to process a discretionary payment for solutions. 11192020200314
2020-11-20 02:03:21


from Eric Jones
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with pustakmarket.com definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out pustakmarket.com. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2020-11-20 15:25:12


from test
test message
2020-11-26 07:35:32


from
2020-11-27 09:07:40


from test
dasdsa
2020-11-28 01:25:30


from
shshd
2020-11-30 10:57:55


from Eric Jones
My name’s Eric and I just found your site pustakmarket.com. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com for a live demo now. Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. And once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Don’t keep losing them. Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2020-11-30 23:33:03


from Eric Jones
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with pustakmarket.com definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out pustakmarket.com. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2020-12-08 07:01:46


from Henrytig
Let the financial Robot be your companion in the financial market. Link - http://1004tour.kr/1search/linker2_0/jump.php?url=https://hdredtube3.mobi/btsmart
2020-12-19 16:31:50


from Eric Jones
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with pustakmarket.com definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out pustakmarket.com. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2020-12-26 16:33:57


from Kiran Dilip Ghadage
Unsatisfied Service
2020-12-28 18:23:25


from Eric Jones
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - pustakmarket.com - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool. But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across pustakmarket.com, what usually happens? Is your site generating leads for your business? I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace. Not good. Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.” You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation. Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Wouldn’t that be cool? CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2021-01-03 05:37:06


from Eric Jones
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - pustakmarket.com - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool. But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across pustakmarket.com, what usually happens? Is your site generating leads for your business? I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace. Not good. Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.” You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation. Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Wouldn’t that be cool? CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2021-01-17 04:27:27


from Eric Jones
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with pustakmarket.com definitely stands out. It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch… more accurately, a question… So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind. Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about… Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out pustakmarket.com. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=pustakmarket.com
2021-01-17 18:13:47


from Paul Brownrigg
It is with sad regret to inform you StarDataGroup.com is shutting down. It has been a tough year all round and we decided to go out with a bang! Any group of databases listed below is $49 or $149 for all 16 databases in this one time offer. You can purchase it at www.StarDataGroup.com and view samples. - LinkedIn Database 43,535,433 LinkedIn Records - USA B2B Companies Database 28,147,835 Companies - Forex Forex South Africa 113,550 Forex Traders Forex Australia 135,696 Forex Traders Forex UK 779,674 Forex Traders - UK Companies Database 521,303 Companies - German Databases German Companies Database: 2,209,191 Companies German Executives Database: 985,048 Executives - Australian Companies Database 1,806,596 Companies - UAE Companies Database 950,652 Companies - Affiliate Marketers Database 494,909 records - South African Databases B2B Companies Database: 1,462,227 Companies Directors Database: 758,834 Directors Healthcare Database: 376,599 Medical Professionals Wholesalers Database: 106,932 Wholesalers Real Estate Agent Database: 257,980 Estate Agents Forex South Africa: 113,550 Forex Traders Visit www.stardatagroup.com or contact us with any queries. Kind Regards, StarDataGroup.com
2021-01-20 20:47:11

Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!